1. Úvod

1.1 Jsme prodávající společnost Květinová cesta, s. r. o., IČO 08911029, DIČ CZ08911029 se sídlem Záluží 63, PSČ 26761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 327443. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a doplňkovým zbožím (e-shopu).

1.2  Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím), jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavřených společností Květinová cesta,s.r.o. s jejími zákazníky. I přesto můžeme s vámi uzavřít kupní smlouvu za jiných podmínek, které si sjednáme zvlášť. 

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží (produkty), anebo i požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající zasílá zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.

1.5 Seznam s ceníkem služeb včetně dopravy a informace o vlastnostech zboží a způsobu platby jsou vedeny na stránkách prodávajícího www.kvetinovacesta.cz. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků.

2. Objednání zboží a služeb, platební podmínky

2.1 Objednávku vytvoříte  elektronickou on-line objednávkou na portálu www.kvetinovacesta.cz. On-line objednávka obsahuje informace o zboží, ceně, způsobu platby, dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost e-mailové adresy.

2.2 Na  e-shopu květinové cesty si můžete založit i vlastní uživatelský účet, ze kterého můžete provést objednávku.

2.3 Váš uživatelský účet z důvodu údržby systému nemusí být dostupný nepřetržitě.

2.4 Povinností kupujícího je zkontrolovat potvrzení o přijetí objednávky  a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat prodávajícího a informaci opravit.

2.5 Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme cenou vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena. Rovněž pokud nám objednávka bude připadat neobvyklá (například neobvyklé množství nebo nepřesný popis konkrétního požadavku), budeme vás kontaktovat o upřesnění  a vyžádáme od vás dodatečné potvrzení. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této popřípadě upravené objednávky. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Cena zboží se řídí ceníkem prodávajícího platným ke dni objednávky. Cena kytic se řídí aktuálními cenami květin dle sezónnosti a lze je během roku kdykoli měnit.

2.6 Vzhledem k sezónnosti květin a vlivu odlišných podmínek při pěstování jednotlivými zahradníky a tím tedy i aktuální dostupnosti zboží na skladu si vyhrazujeme právo záměny druhu nebo barvy květin. Zároveň boxy mohou mít jinou barvu a to na základě dostupnosti barev použitých květin. Barvu boxu ladíme k barvám použitých dostupných květin. Fotografie kytic uvedených na stránkách internetového obchodu jsou pouze inspirativního charakteru. Vázy v nichž jsou květiny vyfoceny, nejsou součástí prodávaného produktu. 

2.7 Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání nebo připravit k vyzvednutí na kamenné prodejně.

2.8. Potvrzení objednávky Vám zašleme na e-mail až po připsání příslušné částky na náš účet. 

2.9. Cenu za objednané zboží a služby s tím spojené hradí objednávající online přes platební bránu Comgate a to během samotného objednávání. 

Na stránce košíku objednávající zkontroluje objednánané položky a jejich množství. Pokud je seznam a částa vyhovující, stisknutím tlačítka „Přejít k pokladně“ se dostane k objednávkovému formuláři. Zde objednávající doplní doručovací a fakturační údaje. V případě využití služby Rozvoz květin je cena počítána na základě obce doručení, suma za dopravu je připočítána k hodnotě objednaného zboží (celková cena je uvedena v sekci „Vaše objednávka“ ), osobní odběr na prodejně Květinová cesta s.r.o., Pražská 22, 268 01 Hořovice je zdarma. V sekci „Vaše objednávka“ objednávající zvolí způsob dopravy a platební metodu. Platit může platební kartou nebo rychlým bankovním převodem (metodu zvolí prostřednictvím jednoho z tlačítek: Platební karta, Bankovní platby, Česká spořitelna, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, mBank, Raiffeisenbank, Poštovní spořitelna, UniCredit Bank, Ostatní banky). Po vybrání platební metody a udělením souhlasu s obchodními podmíkami objenávající závazně objedná stisknutím tlačítka „Objednat“, automaticky je přesměrován do platební brány Comgate, kde platbu dokončí. Při platbě kartou zadá údaje o své platební kartě, v případě převodu je přesměrován do internetového bankovnictví. Za tento proces odpovídá poskytovatel platební brány Comgate. V případě úspěšné platby objednávající obdrží na emailovou adresu (vyplněnou v objednávkovém formuláři) potvrzení o platbě a potvrzení o přijetí objednávky včetně daňového dokladu faktury. V případě nedokončené platby objednávající obdrží na emailovou adresu informaci o nedokončené platbě, stisknutím tlačítka „zjistit stav platby“ je přesměrován do platební brány a transakci může dokončit. V případě neúspěšné platby je objednávající přesměrován zpět na web Květinovácesta.cz, kde stisknutím tlačítka „Zaplatit“ je přesměrován na stránku Pokladna, kde může vybrat platební metodu a platbu zopakovat. Při neúspěšné platbě objednávající obdrží emailem potvrzení o nerealizované transakci od poskytovatele platební brány Comgate. Bez dokončení platby není objednávka přijata ke zpracování dodavatelem.

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.
Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

3. Ujednání a ochrana osobních údajů 

3.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení. Tento závazek se vztahuje i na příjemce objednávky.   

3.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

3.3 Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů uvedených v objednávce prodávajícím a předání těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky je nezbytné pro řádné splnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, k plnění povinností prodávajícího daných právními předpisy a v přiměřeném rozsahu pro zasílání informačních emailů pro účely nabídky produktů a služeb prodávajícího.

3.4 Kupující prohlašuje, že má souhlas příjemce s poskytnutím jeho osobních údajů prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží, které má být doručeno příjemci. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

3.5 Kupující má právo na informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, dále na provedení úpravy nebo vymazání svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu, pokud již není potřeba těchto údajů odůvodněna realizací práv a povinností z kupní smlouvy či potřeba těchto údajů nevyplývá z právních předpisů. Žádost o informace o zpracování a o provedení výmazu musí být zaslána  emailem na adresu kvetinovacesta@gmail.com. Prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu. Kupující má právo v dané souvislosti podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud prodávající své výše uvedené povinnosti nesplní. 

3.6 Veškerá ujednání se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

3.7 V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

3.8 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

3.9 Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

 

4. Dodání zboží a služeb

4.1 Zboží přes e-shop standardně dodáváme nejdříve za 72 hodin od našeho potvrzení vaší objednávky.

4.2 Při dodání zboží odesláním příjemci prodávající odesílá zboží příjemci určenému kupujícím do místa určeného kupujícím. Přeprava zboží je prováděna dopravcem. Úlohu dopravce může plnit i prodávající osobně vlastními prostředky.

4.3 Dopravce přepraví zboží standardně ve všední dny na sjednané místo a vydá ho příjemci v přepravních lhůtách 9:00 – 11:30,12:30-14:00 a 15:00-16:30 hod s tolerancí čtvrt hodiny před a po tomto časovém  rozhraní. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího.

4.4 Pokud zboží nestihneme dodat ve lhůtě, doručíme vám zboží zdarma a poskytneme vám slevu z ceny zboží ve výši 10 %.

4.5 Prodejce v den doručení kontaktuje příjemce a informuje s předstihem čas a místo doručení, případně sjednává alternativní místo doručení. V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je prodejce povinnen informovat kupujícího a dojedná další instrukce pro doručení zboží. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující dle tarifů z ceníku. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 12.hodiny toho dne nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, je povinnost dopravce a prodávajícího doručit zboží  tak splněna . Prodejce tak může odstoupit od smlouvy a pokud to z povahy věci jde, zboží prodat někomu jinému. 

4.6 Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.  

4.7 Příjemce svým podpisem stvrzuje,  že zboží převzal a neshledává na zboží zjevnou vadu. Prosíme, zboží ihned po převzetí zkontrolujte.

4.8 Prodávající se nedostane do prodlení s dodáním zboží z důvodu, že objednané zboží nebylo možné dodat kvuli nepředvídatelné technické překážce při výrobě, nebo logistických poruch na straně prodávajícího, nebo z důvodu tzv. vyšší moci, tj. z důvodu okolností, jež nebylo možné předvídat.

4.9 Dodání zboží v průběhu svátků, prázdnin a dovolené, může být časově omezené.  Na tyto omezení musí prodávající kupujícího upozornit na květinovacesta.cz.

 

5. Reklamace a odstoupení od smlouvy 

5.1 U řezaných květin je potřeba, abyste uplatnili práva z vadného plnění co nejdříve po převzetí zboží, a to nejpozději do 24 hodin od takového převzetí.

5.2 Neopomeňte možnou záměnu druhu, nebo barvy květin oproti fotografii na internetovém obchodě. Dané fotografie jsou pouze inspirativního charakteru.

5.3 Podmínkou uznání reklamace květin a ostatního rostlinného materiálu je splnění zásad o jejich správnou péči.

5.4 Vzhledem ke skutečnosti, že květiny podléhají zkáze, nelze po uskutečnění takové dodávky objednávku stornovat, ani od kupní smlouvy odstoupit.

5.5 Podrobnou fotografii květin, které reklamujete nám zašlete, jinak je nezbytné pro posouzení vady za námi zboží dopravit a předat. Ideálně fotografii doplňte popisem.

5.6 Při uznání vady z naší strany, bezodkladně vyřešíme reklamaci opětovným dodáním nové kytice, nebo můžete uplatnit slevu, nebo vám vrátíme peníze včetně nejnižších možných nákladu spojených s dopravou reklamovaného zboží k nám.

5.7 Vezměte na vědomí běžný biologický proces stárnutí květin. 

5.8 Ve vašem zájmu se seznamte s návody na péči o květiny a s případným rizikem alergie na pyl a potraviny ještě před uzavřením smlouvy.  Podrobný popis jak se starat a uchovat rostliny co nejdéle najdete na našem webu.

5.9 Zboží může obsahovat dráty a dřevěné špejle, i jiné předměty s ostrým hrotem, které však při běžné manipulaci nevadí. Dbejte však na tuto skutečnost, zejména při rozebírání těchto produktů, nebo při jakémkoliv jiném mechanickém zásahu do jejich původního tvaru a rozměru. Z tohoto důvodu zboží uchovávejte z dosahu malých dětí.

5.10 Zboží které je tvořeno z čerstvého ovoce a zeleniny spotřebujte nejdéle do 12ti hodin od doručení, uchovávejte v chladu (0-5°C) a odpovídajících hygienických podmínkách pro uskladnění potravin.  U ostatních potravin dodržujte datum spotřeby.

5.11 Odstoupení od smlouvy je možné, nejpozději však týden před doručením objednaného zboží.Uveďte číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a kam mám zaslat zpět částku za koupené zboží. 

5.12 Reklamaci, nebo odstoupení od smlouvy  uplatněte prioritně telefonicky, nebo pak prostřednictvím emailu Květinové cesty.  U reklamovaného zboží máme právo od vás chtít doložit doklad o jeho zaplacení u naší společnosti. Uveďte číslo objednávky, den nákupu, vaše kontaktní údaje, popis vady a jak si reklamaci přejete vyřídit,popřípadě bankovní spojení kam máme zaslat zpět částku za vámi zakoupené zboží. 

5.13 Odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží můžete v případě, že se jedná o zboží z neživého materiálu. Toto zboží musí být při vracení čisté, kompletní, zjevně nepoškozeno vaší vinou, jinak nemusíme převzetí takového zboží vyhovět a uznat reklamaci, případné odstoupení od smlouvy.

5.14 Pokud zboží poškodíte nesprávným zacházením, nebo nevhodným způsobem dopravy, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.

5.15 Zlevněné zboží nelze reklamovat

5.16 Bezodkladně po převzetí, nebo prokázání vrácení zboží, které nesouvisí s rostlinným materiálem, vám ve lhůtě maximálně 14 dnů  vrátíme plnou částku za vyreklamované zboží na vámi požadovaný účet. Náklady za vrácení zboží zpět nese prodávající sám.

 

6. Autorská práva

7.1 Dovolujeme si vás tímto upozornit, že autorská práva k obsahu těchto webových stránek, včetně jejich rozvržení, fotek, lmů, grak, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pouze nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat, nebo jinak používat webovou stránku nebo její jakoukoli část bez našeho souhlasu.